Ariterm
Commercial Domestic
 

Accumulatorstyrning PX22/PX52

I Ariterms pelletsbrännare PX22 och PX52 finns accumulatorstyrning inkluderad i brännarens kontrollkort. Du behöver endast köpa till en fördelningslåda för att på så sätt ansluta accumulatortankens givare (topp och botten) till brännaren.

Ariterms inkluderade accumulatorstyrning tillsammans med fördelningslådan är ett mycket kostnadseffektivt sätt att styra sin pelletseldning mot en accumulatortank.

Se även Ariterms tillbehör avseende laddpumpar och shuntstyrningar. Med de tillbehören kan du bygga ett avancerat och effektivt värmessystem som samtidigt är enkelt att underhålla.

Ännu ett bevis på att Ariterm ligger i framkant av utveckling när det gäller enkla men effektiva värmesystem.

I Ariterm Group ingår varumärkena KMP och Ariterm • Tel. +46 (0)480-44 28 50     Vibra CMS   (e)