Ariterm
Commercial Domestic
 

System för solvärme

Solens strålande värme! Solvärme är en självklarhet när förnybar energi och miljö står i fokus. Genom att kombinera solvärme och biobränslen förbättras den totala systemverkningsgraden vilket ger lägre driftskostnader och mindre miljöutsläpp. Under en stor del av året producerar solfångarna tappvarmvatten och kompletterar uppvärmningsbehovet. De dagar när solen inte skiner tillräckligt tillför biovärmeanläggningen eller annan energikälla kompletterande värme till systemtanken Exclusive.

Ariterm och Aquasol har ett unikt samarbete för att kunna erbjuda det bästa produkterna för sol- och pelletsvärme.

Kraftsamling mellan branscher för 100% effekt!

Biobränsle, tex pellets och ved, är en 100% förnybar energikälla till skillnad mot värmesystem som drivs av el, tex värmepumpar. Senaste pressreleaserna hittar du här:
Kvinnor bäst på förnybar energi »
Norra Sverige bäst på förnybar energi »
Kampanjsajten 100%

Med ett integrerat pellets- och solsystem kan du minska uppvärmningskostnaderna med upp till 75%. Här finns utrustningen som gör ditt värmesystem komplett!

Integrerat pellets-och solsystem

Ariterm har hundraåriga traditioner när det gäller uppvärmning med biobränsle i nordiskt klimat. Nu integrerar vi biovärme med solenergi i ett nytt, unikt koncept tillsammans med Aquasol. Ariterm och Aquasol har utvecklat ett integrerat system för pellets och solenergi med ett gemensamt styrsystem, som sköter driften av alla ingående systemdelar; solfångare, tekniktanken Exclusive, pellets, ved och matningssystem.

Sol och pellets (eller ved) i kombination är det enda värmesystemet som erbjuder 100% förnybar värme.
I Ariterm Group ingår varumärkena KMP och Ariterm • Tel. +46 (0)480-44 28 50     Vibra CMS   (e)