Ariterm
Commercial Domestic
 

Sänk din elkostnad, använd inte el !!

Bästa sättet att sänka sin elkostnad är att helt enkelt inte använda el. Värmepumpar och elpannor förbrukar mycket el, speciellt då det är riktigt kallt.

När du väljer uppvärming med biobränslen finns alternativen pellets-, ved- och flispannor, pelletsbrännare och pelletskaminer. All utrustning från Ariterm har hög effektivitet och blir snabbt lönsam.

Anlita en av Ariterms auktoriserade återförsäljare för installation och frågor om villavärme. Återförsäljarna hittar du genom att klicka på länken "Hitta din återförsäljare" högst upp på sidan.

Nytt ROT-avdrag

Du vet väl att du kan 50% skatteavdrag på din installationskostnad vid installation av värmeanläggningar. För att underlätta detta finns det nu ett schablonavdrag för installation av t.ex en pelletspanna.
Läs mer »

Nya Biomatic+ 20i/40i

i-versionerna - Ariterm Biomatic+ 20i och Ariterm Biomatic+ 40i - erbjuder ökad användarvänlighet och driftsäkerhet.

iNTELLIGENT: Självreglerande Lambda-styrning av förbränningen.

iNTERNETUPPKOPPLING: Uppkoppling till internet via lokalt WiFi-nätverk möjliggör kontroll och styrning av pannan från distans via PC, läsplatta eller smarta telefoner.

Se lanseringspresentationen här.
Läs mer »

Nya Biomatic Basic

Pannan är framtagen för kunder som redan har en fungerande pelletsbrännare men behöver en ny pelletspanna.

Pannan är optimerad för de flesta typerna av pelletsbrännare och kommer öka verkningsgraden på din anläggning med sparade slantar som resultat!

Pannan finns nu i ny design.

Läs mer »

Nya BioComp60i

Ariterm BioComp60i är en komplett och mycket konkurrenskraftig pelletspanna för dig som har effektbehov 60-240kW.

Vi har nu inkluderat BioComp60i i vår portfölj av produkter med den nya uppkopplade i-styrningen.

Med BioComp60i minimeras investeringen och du kommer omedelbart se sänkta uppvärmningskostnader.

Läs mer om sänkta uppvärmningskostnader >.


Läs mer »

I Ariterm Group ingår varumärkena KMP och Ariterm • Tel. +46 (0)480-44 28 50     Vibra CMS   (e)