Ariterm
Commercial Domestic
 

100% förnybar uppvärmning att räkna med

Huvudargumentet för de allra flesta som byter till pelletsvärme än ekonomin. En bra lösning kan nästan halvera dina uppvärmningskostnader! Hur lång tid det tar att räkna hem en investering beror på förutsättningarna. Och om du byter till ett nytt pelletssystem eller enbart till pelletsbrännare. Din återförsäljare ger dig en detaljerad kalkyl. Sannolikt kommer du att bli glatt överraskad över ur snabbt en investering i pelletsvärme blir lönsam.

Ariterm Värmecentraler

Ariterms prefab-centraler är fabrikstillverkade stabila värmecentraler föf pellet och flis. All utrustning som värmecentralerna behöver är färdiginstallerad i dem.

Se filmen på en pelletsanläggning på 6MW.


Läs mer »

Nya Biomatic+ 20i/40i

i-versionerna - Ariterm Biomatic+ 20i och Ariterm Biomatic+ 40i - erbjuder ökad användarvänlighet och driftsäkerhet.

iNTELLIGENT: Självreglerande Lambda-styrning av förbränningen.

iNTERNETUPPKOPPLING: Uppkoppling till internet via lokalt WiFi-nätverk möjliggör kontroll och styrning av pannan från distans via PC, läsplatta eller smarta telefoner.

Se lanseringspresentationen här.
Läs mer »

Stabila pelletspriser

Priserna för el och olja har stigit dramatiskt det senaste åren. Pellets är en inhemsk råvara som gör dig oberoende av internationell politik och miljöskatter. Prisskillnaden mellan en kWh från pellets jämfört med olja eller el ökar hela tiden. Är det inte konstigt att elpriset alltid är som högst då värmepumparna fungerar som sämst?

Se hela statistiken

I Ariterm Group ingår varumärkena KMP och Ariterm • Tel. +46 (0)480-44 28 50     Vibra CMS   (e)