Ariterm
Commercial Domestic
 
  • Nu med i-styrningen
  • Styrningen integrerad i pannan. Anslut enbart spänning och du är klar att köra!
  • Kan enkeilt kaskadkopplas för 60, 120, 180 och 240kW

Ariterm BioComp60i – biovärmepannan i det smarta och lilla formatet

Ariterm BioComp60i är en komplett pelletspanna för dig som har effektbehov utöver vad normala villapannor är konstruerade för. BioComp60i tillåter kontinuerlig drift upp till pannans märkeffekt vilket gör den till en utmärkt produkt för dig med stort kontinuerligt effektbehov. Det lilla formatet tillsammans med integrerad varmvatten- produktion gör att anläggningen blir mycket kostnadseffektiv.

Med i-styrning erbjuder Ariterm BioComp60i enastående användarvänlighet, överlägsna kontrollmöjligheter och möjliggör förbättrad installatörssupport. i:et i Ariterm BioComp60i står för:

iNTELLIGENT: Självreglerande lambdastyrning av förbränningen.
iNTERNETUPPKOPPLING: Uppkoppling till internet via kabel eller lokalt WiFi-nätverk möjliggör styrning av pannan från distans via PC, läsplatta eller smarta telefoner.
iNFORMATIV: Enkelt användning via ett nytt grafiskt gränssnitt.
iNTEGRERAT: Inbyggd tappvattenväxlare. 

Effekt, kW
60
Vikt (brutto)
495
Vattenvolym, liter
175
Max. anv.tryck, bar
3
Rek. skorstensdiam. mm
150
Energiklass
A+
EEI (Energy Efficiency Index)
118
Säsongsmedelverkningsgrad, %81
BioComp60i,
Produktblad
(BioComp60i)
BioComp60i,
Drift och skötsel
(BioComp60i)
Effekt, kW
60
Vikt (brutto)
495
Vattenvolym, liter
175
Max. anv.tryck, bar
3
Rek. skorstensdiam. mm
150
Energiklass
A+
EEI (Energy Efficiency Index)
118
Säsongsmedelverkningsgrad, %81
Referenser,
Kundreferenser
(Referenser)
Referenser,
Kundreferenser
(Referenser)
Effekt, kW
Vikt (brutto)
Vattenvolym, liter
Max. anv.tryck, bar
Rek. skorstensdiam. mm
Energiklass
EEI (Energy Efficiency Index)
Säsongsmedelverkningsgrad, %
Effekt, kW
Vikt (brutto)
Vattenvolym, liter
Max. anv.tryck, bar
Rek. skorstensdiam. mm
Energiklass
EEI (Energy Efficiency Index)
Säsongsmedelverkningsgrad, %
Effekt, kW
Vikt (brutto)
Vattenvolym, liter
Max. anv.tryck, bar
Rek. skorstensdiam. mm
Energiklass
EEI (Energy Efficiency Index)
Säsongsmedelverkningsgrad, %
Frågor och svar
I Ariterm Group ingår varumärkena KMP och Ariterm • Tel. +46 (0)480-44 28 50     Vibra CMS   (e)