Ariterm
Commercial Domestic
 

Plana solfångare

Big AR (Antireflexbehandlad)
Big AR indelas i moduler vars storlek bestäms av ett antal glasrutor på 2 kvadratmeter. Big byggs ihop till en stor enhetlig solfångare från 4.0 till 17.2 kvadratmeter solarea.

Long AR (Antireflexbehandlad)
Solfångaren är en anpassning för fristående montering på platta tak och markmontage. Longs långsmala framtoning beror på att solfångaren ska ha så litet vindmotstånd som möjligt och att synas så lite som möjligt.

Plana solfångare

Big AR (Antireflexbehandlad)
Big AR indelas i moduler vars storlek bestäms av ett antal glasrutor på 2 kvadratmeter. Big byggs ihop till en stor enhetlig solfångare från 4.0 till 17.2 kvadratmeter solarea.

Long AR (Antireflexbehandlad)
Solfångaren är en anpassning för fristående montering på platta tak och markmontage. Longs långsmala framtoning beror på att solfångaren ska ha så litet vindmotstånd som möjligt och att synas så lite som möjligt.
Format min (mm)
2320x1910
Format max (mm)
2320x7610
Byggarea (m2)
4,43-17,66
Vikt (kg)
110-450
Årsutbyte501kWh/m2
Big AR,
Produktblad
(Big AR)
Big AR,
Drift och skötsel
(Big AR)
Big AR,
EG-intyg
(Big AR)
Format min (mm)
960x2320
Format max (mm)
960x4630
Byggarea (m2)
2,23-4,44
Vikt (kg)
55-110
Årsutbyte468kWh/m2
Long AR,
Produktblad
(Long AR)
Long AR,
Drift och skötsel
(Long AR)
Format min (mm)
Format max (mm)
Byggarea (m2)
Vikt (kg)
Årsutbyte
Format min (mm)
Format max (mm)
Byggarea (m2)
Vikt (kg)
Årsutbyte
Format min (mm)
Format max (mm)
Byggarea (m2)
Vikt (kg)
Årsutbyte
Frågor och svar
I Ariterm Group ingår varumärkena KMP och Ariterm • Tel. +46 (0)480-44 28 50     Vibra CMS   (e)