Ariterm
Commercial Domestic
 
Fördelar med Vakuumsolfångare
  • 24 rör, enkelt eller dubbelt samlingsrör
  • Godkänd av SP
  • 743 kWh/kvm per år
  • Ger värme under stor del av året
  • Finns i rostfritt eller aluminium
  • Uppfyller krav för solvärmebidrag 

Vakuumsolfångare Zenit

Zenit är en högeffektiv vakuumsolfångare med sk. heatpipe och är testade och godkända av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och uppfyller Boverkets krav för ansökan om solvärmebidrag.

Årsutbyte för Zenit är 743 kWh/m2 och år vid 50 grader. Våra vakuumsolfångare finns i utförande SP med enkelt och DP med dubbla rör i samlingslådan. Samlingslådan finns i antingen rostfritt stål (RF) eller aluminium (NA) och detsamma gäller för montageramen.

Zenit levereras med 24 rör inklusive heatpipes plus 6 st extra vakuumrör. Utöver själva solfångaren behövs fästdetaljer i olika utförande beroende på taktyp (tegel, plåttak, plegel, falsat eller papptak). Zenit skall alltid monteras med en minsta lutning om 30 grader.

Format (mm)
2000x2040
Byggarea (m2)
4,08
Ref. area (m2)
2,24
Vikt (kg)
75
Årsutbyte743kWh/m2
Zenit RF SP,
Drift och skötsel
(Zenit RF SP)
Format (mm)
2000x2040
Byggarea (m2)
4,08
Ref. area (m2)
2,24
Vikt (kg)
77
Årsutbyte743kWh/m2
Zenit NA DP,
Drift och skötsel
(Zenit NA DP)
Format (mm)
Byggarea (m2)
Ref. area (m2)
Vikt (kg)
Årsutbyte
Format (mm)
Byggarea (m2)
Ref. area (m2)
Vikt (kg)
Årsutbyte
Format (mm)
Byggarea (m2)
Ref. area (m2)
Vikt (kg)
Årsutbyte
Frågor och svar
I Ariterm Group ingår varumärkena KMP och Ariterm • Tel. +46 (0)480-44 28 50     Vibra CMS   (e)