Ariterm
Commercial Domestic
 
Fördelar med Tekniktank Exclusive
  • God tillgång på varmvatten
  • Inbyggt användarvänligt styrsystem
  • Reglerautomatik finns för sol, pellets och el
  • Elpatron som standard
  • Legionellasäker varmvattenproduktion

Tekniktank Exclusive

Tekniktanken Exclusive har 360 eller 500 liters vattenvolym. I standardutförandet ingår solslinga (10 m), varmvattenslinga med förvärmning (10+15 m) och bivalent shunt. Mått: Exclusive 360 B600xD663xH1850 mm. Exclusive 500: B695xD745xH1660 mm.. 

Exclusive Slavtank

Ariterm solsystem kan enkelt byggas ut till större volymer genom att ansluta en eller flera slavtankar. Slavtankar finns i volymerna 360 respektive 500 liter.
Vatten volym
360 liter
MåttB600xD663xH1850 mm
Vatten volym
500 liter
MåttB695xD745xH1660 mm
Vatten volym
Mått
Vatten volym
Mått
Vatten volym
Mått
Frågor och svar
I Ariterm Group ingår varumärkena KMP och Ariterm • Tel. +46 (0)480-44 28 50     Vibra CMS   (e)