Ariterm
Commercial Domestic
 
Fördelar med Ariterm Depo
  • Driftsäker funktion 
  • Platsbyggd enhet som utformas efter huset  
  • Enkel installation 

Ariterm Depo

Utmatningsränna Ariterm Depo är en patenterad transportlösning som effektivt, funktionssäkert och med låg ljudnivå matar pellets från förråd via transportör till brännaren. Depo är speciellt lämpad i kombination med skruvtransportören Ariterm Feedo.

Baspaketet är dimensionerat för ett förråd för ca 3 ton med en längd av 2,4 m, men kan byggas på med extra sektioner till en maximal längd av 3 m.

Det finns viktiga rekommendationer från branschorganisationerna hur pelletsförråd ska byggas. Gå gärna in på http://www.pelletsforbundet.se/tips-och-rad och läs rekommendationerna.
I Ariterm Group ingår varumärkena KMP och Ariterm • Tel. +46 (0)480-44 28 50     Vibra CMS   (e)