| ›Svenska   English    Suomi 
Ariterm
Commercial Domestic
 

Så här får du ytterligare information

Vill du veta mer, få en första kalkyl på ekonomisk besparing och miljövinst, eller fråga efter budgetoffert; gå till Återförsäljare för Fastighetssystem

Genom att mejla till Matz Hed kan du också få fördjupande information såsom konsulthjälp, specifikationer för entreprenörer eller prefabricerade centraler, referensuppgifter eller drift- och skötselinstruktioner. Vi utbildar även driftpersonal som sköter fastbränsleanläggningar, begär offert.

Referens: Se filmen som beskriver vår senaste installation av en anläggnig för 6MW pellets.

Nya BioComp60i

Ariterm BioComp60i är en komplett och mycket konkurrenskraftig pelletspanna för dig som har effektbehov 60-240kW.

Vi har nu inkluderat BioComp60i i vår portfölj av produkter med den nya uppkopplade i-styrningen.

Med BioComp60i minimeras investeringen och du kommer omedelbart se sänkta uppvärmningskostnader.

Läs mer om sänkta uppvärmningskostnader >.


Läs mer »

Ariterm Värmecentraler

Ariterms prefab-centraler är fabrikstillverkade stabila värmecentraler föf pellet och flis. All utrustning som värmecentralerna behöver är färdiginstallerad i dem.

Se filmen på en pelletsanläggning på 6MW.


Läs mer »

Ariterm Biobrännare

Arimax biobrännare är utvecklade för olika bränslen som pellets och flis.

MultiJet 40-1500, BioJet 60-1500 och Hakejet 60-300.

Se filmen med 4st. 1,5MW Biojet Multi.

Läs mer »

Ariterm Biopannor

Ariterms pannor finns i 2 olika serier och i en rad olika utföranden som kan kombineras med Ariterms brännare eller andra typer av förbränningsutrustningar ända upp till 3000 kW.

Se filmen med 2st. 3MW biopannor.

Läs mer »

I Ariterm Group ingår varumärkena KMP och Ariterm • Tel. +46 (0)480-44 28 50     Vibra CMS   (e)