Ariterm
Commercial Domestic
 

Pelletsvärme 2.0

Ariterm lanserar nu en rad nya produkter för pelletseldning. Vi kallar det för pelletsvärme 2.0. De vikigaste nya funktionerna är;

- Självreglerande. Du behöver inte justera om pannan så fort du byter pelletsleverantör. Styrautomatiken ser till att du bästa förbränning vid alla tillfällen.
- Uppkopplad på internet. Du kan bland annat själv se status på din panna, ändra rumstemperaturer och få besked om när det är dags att fylla på pellets.
- Service och underhåll. Din installatör kan övervaka din panna åt dig om du så vill.

Läs mer om våra nya produkter Ariterm Biomatic+ 20i / 40i samt Ariterm BioComp60i.


Ariterm Värmecentraler

Ariterms prefab-centraler är fabrikstillverkade stabila värmecentraler föf pellet och flis. All utrustning som värmecentralerna behöver är färdiginstallerad i dem.

Se filmen på en pelletsanläggning på 6MW.


Läs mer »

Nya Biomatic+ 20i/40i

i-versionerna - Ariterm Biomatic+ 20i och Ariterm Biomatic+ 40i - erbjuder ökad användarvänlighet och driftsäkerhet.

iNTELLIGENT: Självreglerande Lambda-styrning av förbränningen.

iNTERNETUPPKOPPLING: Uppkoppling till internet via lokalt WiFi-nätverk möjliggör kontroll och styrning av pannan från distans via PC, läsplatta eller smarta telefoner.

Se lanseringspresentationen här.
Läs mer »

Nya Biomatic Basic

Pannan är framtagen för kunder som redan har en fungerande pelletsbrännare men behöver en ny pelletspanna.

Pannan är optimerad för de flesta typerna av pelletsbrännare och kommer öka verkningsgraden på din anläggning med sparade slantar som resultat!

Pannan finns nu i ny design.

Läs mer »

Nya BioComp60i

Ariterm BioComp60i är en komplett och mycket konkurrenskraftig pelletspanna för dig som har effektbehov 60-240kW.

Vi har nu inkluderat BioComp60i i vår portfölj av produkter med den nya uppkopplade i-styrningen.

Med BioComp60i minimeras investeringen och du kommer omedelbart se sänkta uppvärmningskostnader.

Läs mer om sänkta uppvärmningskostnader >.


Läs mer »

I Ariterm Group ingår varumärkena KMP och Ariterm • Tel. +46 (0)480-44 28 50     Vibra CMS   (e)