Här fanns tidigare Janfire. De hittar du numera på https://www.janfire.com/

Uppvärmning med pellets i villa

Att värma upp din villa eller ditt hus med en pelletskamin är ett klimatvänligt sätt att fixa din hushållsvärme. Du gör en insats för miljön samtidigt som priset är relativt billigt. Pellets är en allt vanligare uppvärmningsmetod i många hus. Men som med allt annat kommer det med både fördelar och nackdelar. 

Ved och pellets

Ved och pellets är två sätt att elda med. De båda räknas som biobränslen. Det eftersom att de kan bildas igen inom överskådlig framtid. Ved är billigare än pellets, men pellets sköter sig självt lite bättre än vad veden gör. Så har du  plats för ett pelletsförråd på 6–7 kubikmeter så kan det vara värt att satsa på just det. 

Fördelar med ved och pellets:

  • Låg energikostnad
  • Går att kombinera med solvärme
  • Ger värme flera gånger som när veden eller pelletssäckar hanteras?
  • Ved kan i vissa fall värma hus även vid strömavbrott

Nackdelar med ved och pellets:

  • Arbetsinsatsen för hantering av ved eller pellets
  • Investeringskostnaden är jämförbar med värmepump

Precis som när man funderar på att beställa hjälp med städning så gäller det att väga fördelar mot nackdelar och sedan fatta ett eget beslut beroende på vilken av dessa två som väger tyngst. Vi är dock övertygade om att fördelarna är betydligt större än nackdelarna - både vid val av städhjälp och pellets - och att de flesta kommer att komma till samma slutsats.

Uppvärmning med pellets

Träpellets berstår av runda stavar med sex eller åtta millimeter i diameter som är gjorda av sammanpressat sågspån och liknande. Att använda dig av pellets är både kostnadseffektivt och miljövänligt som uppvärmningsform.

För att kunna använda pellets så måste du ha en pelletspanna/pelletskamin. Detta system påminner en del om att elda med olja. Systemet har tre huvuddelar. Dessa består av panna, brännare och bränslelager med matning till brännaren. Pelletspannor finns med olika automatiseringsgrad. Om du väljer en panna byggd för pellets är så är den oftast mer underhållsfri än om du väljer en en oljepanna med pelletstillsats. Pelletskaminer är annars en effektiv värmekälla för många hus. Tänk på att anlita en behörig elektriker när pelletspannan ska installeras. Elektriker i Gävle kan hjälpa dig snabbt, se elektrikergavle.se för mer information.

Eldar du med pellets så kräver det både tillsyn och skötsel så väl som att du behöver ha ett utrymme för pelletslagring. Leverans av pelletsen kan göras som säck, pall eller bulkleverans (tankbil som blåser in pelletsen).


Vikten av regelbunden sopkärlstvätt

Sopkärlstvätt är en viktig process för att upprätthålla en ren och hygienisk miljö i soprum och avfallsutrymmen. Genom att regelbundet rengöra och desinficera sopkärl kan man effektivt minska dålig lukt, förhindra bakteriespridning och avskräcka skadedjur. Detta är särskilt viktigt för bostadsområden, företag och offentliga miljöer där sopkärl används frekvent. Ett väl underhållet soprum bidrar inte bara till en trevligare omgivning utan också till bättre hälsa och säkerhet för alla användare. Att investera tid i regelbunden sopkärlstvätt är därför en enkel men betydande åtgärd för att främja renlighet och trivsel.